LAGER LISTA PROIZVODA

Trgovačko ime: Natrijum-hidroksid, rastvor
Sinonimi: Rastvor kaustične sode; Lužina
Hemijska formula: NaOH
Sadržaj ukupnih alkalija izraženih kao NaOH: min 25 %, min 30 %, min 40 % , 45-50 %
Sadržaj gvožđa izraženih kao Fe2O3: max 10 mg/kg (*)
(*) računato na sadržaj NaOH 45-50 %
Pakovanje: IBC kontejner 1000 l / auto-cisterna
Pošaljite zahtev za ponudu sada!
Preuzimanje dokumentacije: MSDS Natrijum hidroksid, rastvor, PDF
Trgovačko ime: Hlorovodonična kiselina
Sinonimi: Rastvor vodonikhlorida; sona kiselina
Hemijska formula: HCl
Sadržaj HCl: 31 - 33 %, gvožđa: max 0,003 m/m %
Pakovanje: IBC kontejner 1000 l / auto-cisterna
Pošaljite zahtev za ponudu sada!
Preuzimanje dokumentacije: MSDS Hlorovodonična kiselina, PDF
Trgovačko ime: Sumporna kiselina
Sinonimi: Sumporna kiselina
Hemijska formula: H2SO4
Sadržaj H2SO4: 95 – 98 %
Sadržaj gvožđa izraženih kao Fe: 5,4 – 30 ppm
Pakovanje: IBC kontejner 1000 l / auto-cisterna

Pošaljite zahtev za ponudu sada!
Preuzimanje dokumentacije: MSDS Sumporna kiselina, PDF
Trgovačko ime: Kaustična soda, ljuspice
Sinonimi: Kaustična soda, Natrijum-hidroksid
Hemijska formula: NaOH
Sadržaj NaOH: min 98 %
Sadržaj gvožđa izraženih kao Fe2O3: max 0,004 %
Pakovanje: PE džakovi 25 kg
Pošalite zahtev za ponudu sada!
Preuzimanje dokumentacije: MSDS Kaustična soda - ljuspice, PDF
Trgovačko ime: Kaustična soda, mikrogranule
Sinonimi: Kaustična soda, Natrijum-hidroksid
Hemijska formula: NaOH
Sadržaj NaOH: min 99 %
Sadržaj gvožđa izraženih kao Fe: < 10 mg/kg
Pakovanje: PE džakovi 25 kg
Pošaljite zahtev za ponudu sada!
Preuzimanje dokumentacije: MSDS Kaustična soda - mikrogranule, PDF
Trgovačko ime: Magnezijum sulfat heptahidrat
Sinonimi: Gorka so
Hemijska formula: MgSO4 x 7H2O
Sadržaj MgO: min 16 %
Sadržaj sumpora izraženog kao S: min 13 %
Sadržaj SO3: min 32 %
Pakovanje: PE džakovi 25 kg
Pošalite zahtev za ponudu sada!
Preuzimanje dokumentacije: MSDS Magnezijum sulfat. PDF
Trgovačko ime: Fosforna kiselina
Sinonimi: /
Hemijska formula: H3PO4
Sadržaj H3PO4: 75 - 85 %
Sadržaj gvožđa izraženih kao Fe: max 10 ppm
Pakovanje: IBC kontejner 1000 l / auto­cisterna
Pošalite zahtev za ponudu sada!
Preuzimanje dokumentacije: MSDS Fosforna kiselina, PDF
Trgovačko ime: Kalijum sorbat
Sinonimi: /
Hemijska formula: C6H7KO2
Sadržaj C6H7KO2: 98 - 101 %
Sadržaj teških metala izraženih kao Pb: < 10 ppm
Sadržaj As : < 3 ppm
Pakovanje: kartonska kutija 25 kg
Pošaljite zahtev za ponudu sada!
Preuzimanje dokumentacije: MSDS Kalijum sorbat, PDF
Trgovačko ime: Azotna kiselina
Sinonimi: Nitratna kiselina
Hemijska formula: HNO3
Sadržaj HNO3: 51 - 58 %
Pakovanje: IBC kontejner 1000 l / auto­cisterna
Pošaljite zahtev za ponudu sada!
Preuzimanje dokumentacije: MSDS Azotna kiselina PDF
Trgovačko ime: Vodonik­peroksid, rastvor
Sinonimi: Perhidrol, Vodikov peroksid
Sadržaj H2O2:34-36,% 50 – 60 %
Stabilnost (96 0C/16 h): 1 % (*)
(*)računato na sadržaj H2O2 60 %
Pakovanje: IBC kontejner 1000 l / auto­cisterna
Pošalite zahtev za ponudu sada!
Preuzimanje dokumentacije: MSDS Vodonik peroksid, PDF
Trgovačko ime: Formalin, tehnički
Sinonimi: Formaldehid, metanal
Hemijska formula: CH2O
Sadržaj CH2O: 37 %
Sadržaj sredstva za stabilizaciju (metanola): 0,5 – 10 %
Pakovanje: IBC kontejner 1000 l / auto­cisterna
Pošalite zahtev za ponudu sada!
Preuzimanje dokumentacije: MSDS Formaldehid, PDF
Trgovačko ime: Glicerin
Sinonimi: Glicerol
Hemijska formula: C3H8O3
Sadržaj C3H8O3: > 99,5 %
Sadržaj teških metala: max 5 ppm
Pakovanje: PP bure 200 l/ IBC kontejner 1000 l / auto­cisterna
Pošaljite zahtev za ponudu sada!
Preuzimanje dokumentacije: MSDS Glicerin, PDF
Trgovačko ime: Trihloretilen
Sinonimi: Etilen trihlorid, Trihloreten
Hemijska formula: C2HCl3
Sadržaj C2HCl3 : 98 - 99 %,
Sadržaj vode: 100 - 200 ppm
Pakovanje: metalno bure 290 kg
Pošaljite zahtev za ponudu sada!
Preuzimanje dokumentacije: MSDS Trihloretilen, PDF
Trgovačko ime: Natrijum­hipohlorit, rastvor
Sinonimi: Varikina, hipohlorna kiselina
Hemijska formula: NaOCl
Sadržaj NaOCl : 12 – 15 %
Sadržaj NaOH: max 1 %
Pakovanje: IBC kontejner 1000 l / auto­cisterna
Pošaljite zahtev za ponudu sada!
Preuzimanje dokumentacije: MSDS Natrijum hipohlorit, PDF
Trgovačko ime: Natrijum­metabisulfit
Sinonimi: Natrijum­metabisulfit
Hemijska formula: Na2S2O5
Sadržaj Na2S2O5 : 98 – 99,5 %
Sadržaj teških metala izraženih kao Pb: < 10 ppm
Pakovanje: PE džakovi 25 kg
Pošaljite zahtev za ponudu sada!
Preuzimanje dokumentacije: MSDS Natrijum metabisulfit, PDF
Trgovačko ime: Natrijum­bisulfit, rastvor
Sinonimi: Natrijum­hidrogensulfit
Hemijska formula: NaHSO3
Sadržaj NaHSO3 : 25 – 36 %, 37 %
Sadržaj teških metala izraženih kao Pb: < 10 ppm
Pakovanje: auto­cisterna
Pošaljite zahtev za ponudu sada!
Preuzimanje dokumentacije: MSDS Natrijum bisulfit, PDF