Politika preduzeća „Rolling-co“ d.o.o. je da postane lider u Srbiji u veleprodaji  hemijskih proizvoda.Opredeljenjem za dobar kvalitet usluga, koje pružamo našim korisnicima, pretvorićemo zahteve i potrebe naših korisnika u obostrano željenu realnost.

Naš sistem menadžmenta organizacije i zaštite životne sredine omogućava:

- Uspostavljanje i negovanje partnerskih odnosa sa isporučiocima i korisnicima naših usluga

- Zadovoljstvo zaposlenih

- Smanjenje troškova poslovanja uz poboljšanje kvaliteta rada;

- Stalno poboljšavanje i sprečavanje zagađivanja životne sredine uključujući i obavezu pridržavanja relevantnih zakona i propisa o zaštiti životne sredine

- Stalno poboljšavanje sistema menadžmenta organizacije i zaštite životne sredine kroz planiranje i ispunjavanje realnih ciljeva

- Prevencija nastajanja otpada i prevencija nastajanja udesa u prevozu opasnih proizvoda

Da bi se navedeni ciljevi ostvarili odlučili smo da uvedemo, uspostavimo i održavamo sistem menadžmenta organizacije i zaštite životne sredine po zahtevima standarda ISO 9001 i ISO 14001. Odgovornost zaposlenih za realizaciju ove politike data je u dokumentaciji sistema menadžmenta organizacije i zaštite životne sredine.

  Direktor „Rolling-co“ d.o.o.