- Uspostavljanje i negovanje partnerskih odnosa sa isporučiocima i korisnicima naših usluga

- Zadovoljstvo zaposlenih

- Smanjenje troškova poslovanja uz poboljšanje kvaliteta rada;

- Stalno poboljšavanje i sprečavanje zagađivanja životne sredine uključujući i obavezu pridržavanja relevantnih zakona i propisa o zaštiti životne sredine

- Stalno poboljšavanje sistema menadžmenta organizacije i zaštite životne sredine kroz planiranje i ispunjavanje realnih ciljeva

- Prevencija nastajanja otpada i prevencija nastajanja udesa u prevozu opasnih proizvoda